Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu

Sprzedaż nieruchomości
w m. Dowspuda.

Zarząd Powiatu w Suwałkach ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Dowspuda, gm. Raczki.

Aktualności

Wiosenne Zawody Zrzeszenia LZS w lekkiej atletyce

Dodano dnia: 2016-05-25

24 maja 2016 r. na stadionie lekkoatletycznym Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach odbyły się zawody lekkoatletyczne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych  pn. Wiosenne Zawody  Zrzeszenia LZS w lekkiej atletyce Szkół Ponadgimnazjalnych.

Wiosenne Zawody Zrzeszenia LZS w lekkiej atletyce

Powiatowy Turniej LZS w Piłce Nożnej dziewcząt „Mała Piłkarska Kadra Czeka” o puchar Starosty Suwalskiego

Dodano dnia: 2016-05-24

23.05.2016 r. na orliku w Bakałarzewie odbył się Powiatowy Turniej LZS  w Piłce Nożnej dziewcząt „Mała Piłkarska Kadra Czeka” o puchar Starosty Suwalskiego.

Powiatowy Turniej LZS  w Piłce Nożnej dziewcząt „Mała Piłkarska Kadra Czeka” o puchar Starosty Suwalskiego

Finał XXIV Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolaków ph. „Mama, tata i ja”

Dodano dnia: 2016-05-24

20 maja 2016 r. odbył się finał XXIV Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolaków ph. „Mama, tata i ja” w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Białymstoku. Reprezentantka z powiatu suwalskiego stanęła na podium.

Absolutorium dla Zarządu Powiatu

Dodano dnia: 2016-05-24

20 maja 2016 roku podczas obrad XV sesji Rady Powiatu w Suwałkach V kadencji, radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe za 2015 rok oraz udzielili Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2015 r. Podczas ostatniej sesji Samorząd Powiatu, przeznaczył także dotację dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera Suwałkach na zakup sprzętu medycznego.

Absolutorium dla Zarządu Powiatu

XIII Koncert Majowej Pieśni Religijnej "Chwalcie łąki umajone"

Dodano dnia: 2016-05-23

21 maja, w piękną słoneczną sobotę, przy krzyżu przydrożnym we wsi Starej Pawłówce, gm. Przerośl po raz trzynasty spotkały się zespoły ludowe z naszego powiatu oraz z powiatu oleckiego na Koncercie Majowej Pieśni Religijnej "Chwalcie łąki umajone".

XIII Koncert Majowej Pieśni Religijnej "Chwalcie łąki umajone"

"Piłkarska karda czeka" - wyniki turnieju dziewcząt w piłce nożnej

Dodano dnia: 2016-05-20

19 maja 2016 r. w Słobódce odbył się Powiatowy Turniej LZS  w Piłce Nożnej dziewcząt „Piłkarska Kadra Czeka” o puchar Starosty Suwalskiego.

"Piłkarska karda czeka" - wyniki turnieju dziewcząt w piłce nożnej

Przejdź do wszystkich - Dział Aktualności

Powiat Suwalski

Powierzchnia 1307 km 2
Mieszkańcy 36,2 tys.
Ilość gmin 9

Powiat suwalski, położony jest na północno - wschodnim krańcu kraju, w województwie podlaskim. Jest jednym z 17 powiatów tego województwa. Terytorialnie obejmuje dziewięć gmin wiejskich: Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Rutka - Tartak, Suwałki, Szypliszki i Wiżajny o łącznej powierzchni 1307 km 2.

Powiat suwalski od północy graniczy z Litwą, w punkcie trójstyku granic sąsiaduje również z Obwodem Kaliningradzkim (Rosja). W związku z takim usytuowaniem geograficznym w pobliżu powiatu suwalskiego znajdują się trzy przejścia graniczne: w Gołdapi, Ogrodnikach, Trakiszkach, na jego terenie zaś położone jest przejście graniczne w Budzisku.

Powiat suwalski zamieszkuje 36,2 tysięcy ludzi, co stanowi 3% mieszkańców województwa podlaskiego. Na 1 km2 zamieszkuje średnio 27 osób.
Więcej o Powiecie Suwalskim

Mapa z zaznaczoną siedzibą Starostwa Powiatowego w Suwałkach

Zamówienia publiczne

Informacja o nierozstrzygnięciu postępowania - "Usuwanie statku lub innego obiektu pływającego (...) w 2016 r."

Dodano dnia: 2016-05-17

Starostwo Powiatowe w Suwałkach informuje, iż w wyniku ponownego zaproszenia do złożenia oferty z dnia 25 kwietnia 2016 r. na realizację zadania, nie wpłynęła żadna oferta.

Informacja o wyborze oferty na realizację zadania pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków”

Dodano dnia: 2016-05-04

Starostwo Powiatowe w Suwałkach zawiadamia o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30000 euro prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków”.

Sprzedaż agregatu prądotwórczego

Dodano dnia: 2016-05-02

Zarząd Powiatu w Suwałkach zaprasza do wzięcia udziału w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż środka trwałego - agregatu prądotwórczego model P300 (P330E) PERKINS, rok produkcji 1998.

Sprzedaż składników budowlanych do rozbiórki znajdujących się w Budzisku

Dodano dnia: 2016-05-02

Zarząd Powiatu w Suwałkach zaprasza do wzięcia udziału w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż składników budowlanych do rozbiórki, znajdujących się w Budzisku gm. Szypliszki, stanowiących wiatę wraz z pawilonami, rampami i pomostami.

Przejdź do wszystkich - Dział Zamówienia publiczne

Informacje na skróty

Dane teleadresowe Starostwa Powiatowego w Suwałkach

Link prowadzi do strony z z informacjami o telefonach i mailach do wszystkich wydziałów urzędu.

Starostwo Powiatowe - gdzie kierować się przy załatwianiu sprawy?

Link prowadzi do strony zawierającej informacje o wszystkich wydziałach Powiatu Suwalskiego, danych teleadresowych, sposobach załatwiania spraw przez interesantów oraz dokumentów związanych ze sprawami prowadzonymi przez wydziały.

Jednostki organizacyjne Powiatu

Informacje teleadresowe do wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu.

Organizacje pozarządowe

Link prowadzi do strony informującej o organizacjach takich jak: stowarzyszenia, fundacje, kluby oraz innych form działalności pozarządowej.

Ważne dokumenty

Link prowadzi do najważniejszych dokumentów związanych z Powiatem Suwalskim. Są nimi  między innymi strategia i plan rozwoju naszego powiatu

Komunikaty

Oferta na realizację zadania publicznego

Dodano dnia: 2016-05-20

Informacja Zarządu Powiatu w Suwałkach o zamieszczaniu oferty realizacji zadania publicznego Związku Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej 1945 z siedzibą w Augustowie pn. W hołdzie Ofiarom Obławy Augustowskiej w 71. rocznicę ludobójstwa na Ziemi Augustowskiej, Sejneńskiej, Sokólskiej, Suwalskiej,

Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych w gm. Jeleniewo, obręb Czerwone Bagno i Podwysokie Jeleniewskie

Dodano dnia: 2016-05-18

Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację istniejącej ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali obrębów: Czerwone Bagno, Podwysokie Jeleniewskie położonych w gminie Jeleniewo oraz o trybie postępowania związanego z modernizacją.

Decyzja o odszkodowaniu za szkody powstałe na nieruchomościach związku z budową linii ekektroenergetycznej 400 kV Ełk - Granica RP

Dodano dnia: 2016-05-17

Decyzja o odszkodowaniu za szkody powstałe na nieruchomościach o nieuregulowanym stanie prawnym położonych w gminie Bakałarzewo, powiat suwalski, woj. podlaskie - w związku z założeniem i przeprowadzeniem dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk - Granica RP.

Przejdź do wszystkich - Dział Komunikaty

Konkursy

Protokół z rozpatrzenia oferty na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Dodano dnia: 2016-02-29

Protokół z rozpatrzenia oferty na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Otwarty konkurs ofert

Dodano dnia: 2016-01-22

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Suwałkach o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn. Organizacja imprez sportowych na terenie powiatu suwalskiego w 2016 r.

Przejdź do wszystkich - Dział Konkursy